PočetnaOdboriTematska područjaProgramVažni datumiUpute za prijavu radovaKotizacijaUpute autorimaKontaktiPrijavni obrazac / Application formEnglishGuidelines for writingPrijašnje konferencije

TEMATSKA PODRUČJA

  • načela javne uprave
  • reforme pružanja javnih usluga
  • reforma teritorijalnog ustroja Republike Hrvatske
  • digitalizacija javne uprave    
  • funkcioniranje u europskom upravnom prostoru
  • upravljanje javnim politikama
  • fiskalna decentralizacija i proračunsko pravo
  • financiranje javne uprave
  • upravljanje ljudskim potencijalima u javnoj upravi

 

Dobrodošli su i svi ostali radovi za koje smatrate da su bitni sa stajališta središnje teme konferencije.