PočetnaOdboriTematska područjaProgramVažni datumiUpute za prijavu radovaKotizacijaUpute autorimaKontaktiPrijavni obrazac / Application formEnglishGuidelines for writingPrijašnje konferencije

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA

  • Prijave tema radova treba u propisanom obliku dostaviti elektroničkom poštom na adresu konferencija@vevu.hr
  • Službeni jezici konferencije su hrvatski i engleski
  • Tekst gotovoga rada treba poslati isključivo putem e-maila na konferencija@vevu.hr
  • Svaki će rad biti recenziran
  • Prihvaćeni radovi bit će objavljeni u Zborniku radova
  • Upute za izradu radova dostupne su na službenoj web-stranici konferencije: konferencija.vevu.hr/?upute-autorima (Upute autorima)

*Zbornik je u postupku indeksacije za bazu podataka HeinOnline